Mistral Patrimonio Inmobiliario SOCIMI, S.A.

BME:YMPI
BME